begeleiding
bij ingrijpende
veranderingen

Visie

Ik begeleid stellen met een (jong) gezin bij het verbeteren, goed houden of juist weer ‘op de rit’ krijgen van hun relatie. Dit doe ik vanuit de visie dat het krijgen van kinderen een prachtige maar ook ingrijpende verandering is, die altijd een grote impact heeft op je relatie en je persoonlijk leven. Ik vind dat mensen die moeite hebben de nieuwe situatie in hun dagelijks leven in te passen, daar hulp bij verdienen. Hulp die past bij de ernst van de situatie: dus niet te zwaarmoedig, maar wel met serieuze aandacht voor alle vragen, gevoelens en ervaringen.

Wat is Systemisch werken?

BIJ JOU gaat uit van systemisch werken. Dat houdt in dat individuen niet op zichzelf staan, maar altijd onderdeel zijn van verschillende systemen. Het gezin is een voorbeeld van zo’n systeem. Binnen het systemisch werken gaan we ervan uit dat wanneer een individu een veranderingsproces ingaat, dit effect heeft op de andere mensen binnen de verschillende systemen waar hij deel van uit maakt. Anders gezegd: als mama verandert, heeft dat niet alleen invloed op mama, maar ook op papa, de kinderen, opa en oma, vrienden en collega’s van mama.

Daarom betrek ik er altijd ‘het systeem’ bij om tot duurzame oplossingen te komen. Dit betekent niet dat je (hele) systeem aanwezig moet zijn tijdens je begeleidingstraject, maar ik werk wel vanuit deze gedachte. In mijn gesprekken maak ik gebruik van verschillende methoden:

Relatie-evaluatie 
Je houdt van elkaar en ziet jullie relatie als iets wat continu ontwikkelt. We onderzoeken op welke gebieden jullie relatie voortreffelijk loopt en aan welke gebieden jullie aandacht willen besteden. Er komen onderwerpen aan bod zoals leuke dingen met zijn tweeën doen, intimiteit en seksualiteit, zorg voor de kinderen en de verdeling van (huishoudelijke) taken.

Gezinsbegeleiding/ouderbegeleiding
Binnen gezinsbegeleiding werk ik vanuit de kracht van jullie als gezin. We zoeken samen naar de momenten dat het goed gaat en onderzoeken hoe we die uit kunnen breiden naar de moeilijke momenten in het hier en nu.

Systeem- en familieopstelling
Door middel van visualisatie krijg je inzicht in je huidige levenssituatie en wordt duidelijk welke veranderingen deze situatie prettiger kunnen maken.

Verliesverwerking
Een ingrijpende verandering gaat meestal gepaard met een gevoel van verlies. Dit kan heel concreet zijn (zoals het verlies van een dierbare), maar ook abstracter (zoals het verlies van tijd voor jezelf). Bij verliesverwerking zoeken we samen een passende manier van omgaan met en verwerken van het door jou of jullie geleden verlies. Deze methode is er op gericht om aandacht te geven aan verlies dat jij ervaart.

Persoonlijke effectiviteit
Vanuit de doelen die je wilt bereiken kan ik een persoonlijke sociale vaardigheidstraining met je opstellen, waarin je bijvoorbeeld handvatten krijgt om beter nee te zeggen of beter je mening te geven. We gaan tijdens de begeleiding oefenen met voorbeelden die je zelf inbrengt.

Al deze werkwijzen en methoden kunnen ingezet worden in de begeleiding tot het omgaan met jouw ingrijpende gebeurtenis. Samen kijken we welke het beste bij jou en je partner passen.

Ik ben gecertificeerd voor de volgende methodieken:

  • Systeem/familieopstellingen zowel individueel als in een groep
  • Systemisch werken
  • Verliesverwerking (VO)
  • Ouderbegeleiding
  • Gezinsbegeleiding
  • Gezinsbegeleiding kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, autisme enz.
  • Opvoedmethode o.a. Triple P
  • Trainer sociale vaardigheden voor zowel kinderen als volwassenen (o.a. methode Tools4U)